dissabte, 9 de maig del 2015

LA FaPaC CRIDA A LES FAMÍLIES A DIR "NO" A LES PROVES DE 3r DE PRIMÀRIA

Del 4 al 15 de maig els alumnes de tercer de primària estan realitzant unes proves d'avaluació incorporades en aquest curs arran de l'aplicació de la LOMCE. 
La FaPaC (Federació d'associacions de pares i mares d'alumnes de Catalunya) ens ha fet arribar la següent comunicació en la qual es fa una crida a totes les famílies que ho desitgin a expressar per escrit el seu desacord amb la realització d'aquestes proves d'avaluació (trobareu el document per expressar el vostre rebuig en l'apartat "Informació General de l'AMPA").

"COMUNICACIÓ A LES AMPA
Número: 133
Data: 29/04/2015
La FaPaC crida les famílies a dir "NO" a les proves de 3r de primària
En relació a les proves d’avaluació de tercer de Primària -previstes del 4 al 15 de maig- la FaPaC reitera l’oposició a la seva celebració, i fa una crida a les famílies i a les escoles a continuar el nostre rebuig a unes proves directament vinculades a la funesta Llei Wert.

La celebració d’aquesta prova col·loca a tots els centres en una situació d'estrès en el normal desenvolupament del curs. Es dediquen temps i metodologia a la preparació d'uns exàmens per determinar –d’una forma més o menys camuflada- la posició del rànquing en detriment d’una formació integral de l’alumnat. 

No es té en compte el context socioeconòmic dels centres i dels estudiants, i sols serveix per justificar i potenciar l'existència de dos tipus de centres: els públics i els privats concertats, que realitzen selecció de l'alumnat, la qual cosa els permet aconseguir una “bona” posició en el rànquing.

La LOMCE, de forma explícita, recentralitza a favor del Ministerio de Educación (nou article 147.2 de la LOE) el coneixement i la publicació dels resultats d’aquestes avaluacions i permet, des de la seva aprovació, que aquestes avaluacions puguin ser utilitzades per a l’establiment de classificacions dels centres, contràriament a la prohibició que establia la LOE inicialment. 

Davant la política col·laboracionista i de fets consumats del Departament d'Ensenyament, recomanem els familiars dels alumnes, sotmesos de forma imminent a aquestes proves, a manifestar l’oposició a la seva celebració. Alhora, donem ple suport a la Xarxa d’Escoles Insubmises en les accions que, legítimament, portin a terme als centres del país.

Si per raons de força major no és possible evitar que els nostres fills i filles siguin sotmesos a aquestes proves, us animem a manifestar per escrit el nostre desacord amb les mateixes (adjuntem model per fer-ho)."

Us adjuntem 2 enllaços on trobareu:


Espai LOMCE de la FaPaC on trobareu informació per dir "NO a la LOMCE": http://www.fapac.cat/espai-lomce 

Ley orgànica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE): http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada